GRAFIKA A 19. SZÁZADBAN

„A század hőse előtted”. Gróf Széchenyi István képi reprezentációja a sokszorosított grafikában 1835-1861 között.

Ars Hungarica, 2022, 395-436.   A politikai közélet szereplőinek nyilvánossága a század derekán még …

Egy esemény ábrázolásainak anatómiája. Lamberg gróf meggyilkolása 1848. szeptember 28-án

A Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve 2001. Budapest, 2002, 97-111  A történés és a róla szóló elbeszélé…

Történeti kép mint sajtóillusztráció 1850-1870

In: Történelem – Kép. Múlt és művészet kapcsolata Magyarországon. Kiállítási katalógus, Magyar Nemze…

A népéletkép szerepe a nemzeti jellem kidolgozásában az 1850-1870 közötti hazai sajtóillusztráció példáján.

Ars Hungarica, 2004/2, 275-322. A népéletkép a 19. századi magyar művészet egyik kevéssé feltárt sze…

Képi elbeszélés és popularizálódás.

az 1850 és 1870 közötti sajtóban megjelent történeti képek példáján Művészettörténeti Értesítő, 50, …

“Az Ország Tükre”. Sajtóillusztráció Magyarországon 1850-1870

PHD Dolgozat Tartalomjegyzék – Tézisek BEVEZETŐ: A sajtókép sajátos karaktervonásai……6 I.&nbsp…

VIRTUÁLIS PANTEONOK. Grafikai arcképcsarnokok a 19. századi hazai populáris grafikában

Tanulmányok Budapest Múltjából. XXXIV, Budapest, 2009, 109-134. VIRTUÁLIS PANTEONOK Grafikai arcképc…

A játékba hozott kép”. Kazinczy képi reprezentációja az 1859-es emlékévben.

Tanulmányok Budapest Múltjából, XXXV. 2011, 55-92. Kazinczy-kultusz Az abszolutizmus időszakának leg…

A SAJTÓKÉP MINT KERESKEDELMI TERMÉK – az abszolutizmus kori illusztrált folyóiratok példáján

Magyar Könyvszemle, 2009/4, 409-436. A világ képekben A magyarországi illusztrált sajtó 1850-1870 kö…

Népéletképek a magyarországi sajtóban 1850-1870 között. 

Néprajzi Értesítő, 2010, 79-144. Az illusztrált sajtó hasábjain 1850 és 1870 között mintegy 600 haza…

„Az ország tükre”Képes sajtó Magyarországon 1780-1880

Az Ország Tükre. Képes sajtó Magyarországon 1780-1880. Kiállítási katalógus. Budapest Történeti Múze…

Nemzeti identitás a 19. századi populáris grafikában. 

. In: Nemzet és művészet. Kép és önkép. Szerk.: Király Erzsébet, Róka Enikő, Veszprémi Nóra. Magyar …

Alternatív impresszionizmus. [Impressziók papíron, MNG]

Élet és Irodalom, 2013. augusztus, 22. Az impresszionizmus kultikonjai kivételesen nem a Hősök terén…

Kép a könyvben. Új kiadvány Blaschke János rézmetsző munkásságáról.

Műértő, 2013. március, 7. Blaschke János neve a 19. századi művészet szerelmesei közül is csak keves…

Faragó szemléje. [Faragó József kiállítása, Magyar Nemzeti Galéria]

Műértő, 2013. január, 7.  Faragó szemléje Efféle borús időkben régi élclapok böngészésével gara…

Részese a kornak. [Daumier-kiállítás, Szépművészeti Múzeum]

Műértő, 2012. december, 1, 10. A karikatúrával több baj van: a mindenkori jelenhez kötődő, elbeszélő…

Szecesszió az egyetemen [Mucha és társai. Szecessziós plakátok.]

Élet és Irodalom, 2013. november 29., 22. Ha egy iskola százötven éven át egyazon épületben működik,…

A szadai Székely Bertalan művészeti gyűjtemény

(Székely Bertalan Műteremház Füzetek 19.) Szada, 2021. A grafikus Székely felfedezése A szadai Széke…

Szecesszió az egyetemen [Mucha és társai. Szecessziós plakátok.]

Élet és Irodalom, 2013. november 29., 22. Ha egy iskola százötven éven át egyazon épületben működik,…

“ARANY – ZICHY”

Zichy Mihály illusztrációi Arany János balladáihoz Zichy Mihály. Szerk.: Róka Enikő. Occidental Pres…

Egy irodalmi kultuszportré nyomában

Ráday Gedeon arcképe az Orpheusban Ars Hungarica, 2008/1-2, 55-92. A sajtó kezdettől fogva szívesen …

Emberi színjáték

Daumier rajzai a Szépművészeti Múzeumban Műértő, 2012. december, 1, 10. A karikatúrával több baj van…

Faragó szemléje. [Faragó József kiállítása, Magyar Nemzeti Galéria]

Műértő, 2013. január, 7. Efféle borús időkben régi élclapok böngészésével garantáltan felderíthetjük…

KÉP A KÖNYVBEN

Blaschke János (1770-1833) rézmetsző munkássága Műértő, 2013. március, 7.   Blaschke János neve a 19…

Alternatív impresszionizmus

Élet és Irodalom, 2013. augusztus, 22. Az impresszionizmus kultikonjai kivételesen nem a Hősök terén…

Egy esemény ábrázolásainak anatómiája

Lamberg gróf meggyilkolása 1848. szeptember 28-án