KOGART Festménybecsüs képzés – Grafikatörténet

GRAFIKAI TECHNIKÁK TÖRTÉNET

KURZUS ÓRAVÁZLATA 2015

A kurzus általános célja

 • az alapvető rajzi grafikai sokszorosítási technikák fogalmának, technikai folyamatának tisztázása
 • történeti kialakulásuk
 • stíluskorszakonként változó szerepük, helyzetük felvázolása
 1. Mágikus vonal: a kézrajz
 2. Középkori mintakönyvek
 3. A kézrajz felértékelése a reneszánszban (disegno-elmélet)
 4. A vázlatrajz szerepe a reneszánsz és barokk műhelyekben
 5. Rajztechnikák: ceruza, vöröskréta, pasztell, szén, ezüstvessző,préselt szén, pasztell
 6. A modern vázlat-kultusz kialakulása
 7. A kézrajz legjelentősebb hazai gyűjtői (Majovszky Pál, Gombosi György)
 • A lenyomat varázsa: magasnyomású technikák
 • magasnyomás az ókori keleten
 • a fametszet kialakulása és leterjedése Európában
 • a fametszet szerepe a tudás közvetítésében (természettudományos illusztráció)
 • a fametszet művészi rangra emelése 1500 körül (Dürer és kortársai)
 • a xilográfia elterjedése és mesterei a 19. század elején (Doré)
 • fametszet és linómetszet a modernizmus és avantgárd művészetében (Gauguin, expresszionisták, aktivisták)
 • fametszés és linómetszés a két világháború között (Derkovits, Buday, Bálint)
 • a fametszet helye a kortárs gondolkodásban (Kiefer)
 • A metszet alkímiája: mélynyomású technikák
 • az intaglio technikák kialakulása és használati köre
 • reneszánsz rézmetszet és művészi reprodukció
 • a szignatúrák, feliratok, rövidítések kialakulása, fajtái, elhelyezése a grafikákon
 • a rézkarc mint a művészi kísérlete eszköze: Rembrandt
 • Festői rajz és rajzos festészet: a modern rézkarc és válfajai
 • új technikák a 18. végén: mezzotinto, akvatinta, pontozómodorú rézmetszet (Goya)
 • rézkarc a két világháború között: Picasso, Szőnyi-kör
 • a rézkarc modern magyar mesterei
 • A hozzáférhető kép: litográfia
 • a kőrajz felfedezése és művészi elterjedése a 19. század elején (Delacroix, Daumier)
 • színes kőrajz a századvég modernizmusában (Degas, Lautrec, Nabis)
 • színes kőrajz a kereskedelemben: a modern plakát kialakulása
 • a modern litográfia magyar mesterei (Rippl-Rónai)
 • a kortárs kőrajz mesterei
 • Nyomat, fotó, gondolat: síknyomású technikák
 • szitanyomás és ofszet technika művészi alkalmazása (pop art, konceptuális alkotók)
 • új technikák és törekvések a kortárs grafikában
 • a modern grafikák jelzései, elhelyezésük, különleges jelölések
 • a kortárs grafika szervezetei, múzeumi gyűjtőhelyei
 • grafikai biennálék és kortárs grafika