2022 tavasz: Magyar grafikatörténet 1945-1980

(Aktuális kutatások a modern művésztről II.)

Irodalomjegyzék

Grafikai technikákról általában

 • Szenteczki Csaba: A nyomtatott grafika története és technikái. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003.

A korszak grafikatörténeti összefoglalásai

 • Mai magyar rajzművészet. Bev.: Solymár István. Képzőművészeti Alap, Budapest, 1972.
 • Deborah Wye: Artists and Prints in Context.In: Artists&Prints. Masterworks from The Museum of Modern Art. Ed.:Deborah Wye. New York, 2004
 • Modernizmusok : Európai grafika. 1900-1930. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2004.
 • Lóska Lajos: Karctű és monitor. A magyar sokszorosított grafika 1945-2010. MMM, Budapest, 2013.
 • Koller. Egy legenda nyomában. Koller György, a Rézkarcoló Művészek Alkotóközössége és a Koller Galéria. Budapest, Corvina, 2013
 • Horváth György: A művészek bevonulása. A képzőművészet politikai irányításának és igazgatásának története 1945-1992. Corvina, Budapest, 2015.
 • Bódi Kinga: Írás az írás után, kép a kép előtt. In: Képbe zárt írások. Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemztei Galéria, 2015, 27-41.
 • Tatai Erzsébet: Dózsa ’72. Dózsa György vizuális reprezentációja a Kádár-korszak idusán. Történelmi Szemle, 2014/4, 595-610.
 • Pataki Gábor: Apokalipszis és álomvilág. A 60-as évek magyar grafikájának néhány jellegzetes vonása.  In: A lemez B oldala című grafikatörténeti konferencia szerkesztett anyaga. Miskolci Galéria, Miskolc, 2015, 32-37.
 • Szigorúan ellenőrzött nyomatok. A magyar sokszorosított grafika 1945-1961 között. Szerk.: Pataki Gábor. Miskolc, Miskolci Galéria, 2018.
 • Révész Emese: A grafika otthona. A Dürer Terem története. Artmagazin, 2019/1, 66-71. Újra közölve: Uő: Firkaforradalom. Válogatott írások a grafikáról. Budapest, Új Művészet, 2019, 62-66.
 • Révész Emese: Mai magyar grafika 1968. In: A lemez B oldala. Grafikai Konferencia, Miskolc, 2015, 38-47. In: Uő: Firkaforradalom. Grafikatörténeti tanulmányok. Új Művészet, Budapest, 2019, 47-54.
 • Nagy T. Katalin: Grafika a hatvanas években. In: (Kevésbé) szigorúan ellenőrzött nyomatok. A magyar sokszorosított grafika 1945-1961 között című konferencia kísérő kiadványa. hermann Ottó Múzeum, Miskolc, 2018, 73-75.
 • Révész Emese: Mese, mítosz, história. Archaizálás és mágikus realizmus az 1960-70-es évek magyar művészetében. Kiállítási katalógus. Tempevölgy, Balatonfüred, 2021.

Szalay Lajos

 • Szalay Lajos. Szerk.: Fertőszögi Péter. Kogart, Budapest, 2009.
 • „A magyar rajz fiatal mesterei”. Szalay Lajos és nemzedéktársai 1932-1949. Szerk.: Bán András, Zsákovics Ferenc. Miskolci Galéria, 2009.
 • „Csak a lényeget rajzolta.” Szalay Lajos és nemzedéktársai 1932-1949. Szerk.: Bán András. Miskolci Galéria, 2010.

Hincz Gyula

 • Dudás Barbara: Hincz-illusztrációk a Nyársforgató Jakab meséihez : Hincz Gyula, Tevan Andor, Keleti Arthur. Art limes 2020, 64-69.
 • Bóbitától a Bibliáig. Hincz Gyula illusztrációs művészete, Vác, Váci Értéktár Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, 2011.
 • Szakolczay Lajos: Négy csillag közt alszom ma. Hincz Gyula Weöres Sándor-illusztrációi, Art Limes, 2008/1, 40–47.

Kondor Béla

 • Kondor Béla (1931-1972) Oeuvre-katalógus. Össz.: Bolgár Kálmán, Nagy T. Katalin. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 1984
 • Rényi András: A mítosz képétől a kép mítoszáig. Kísérlet egy Kondor-rézkarc képhermeneutikai értelmezésére. Művészettörténeti Értesítő, 1988/1-2, 1-16.
 • Jelenetek Dózsa György idejéből. Kondor Béla ismertetése diplomamunkájáról. In: Kondor Béla: Küszködni lettél. Vers, verspróza, próza. Szerk.: Győri János. Kortárs Kiadó, Budapest, 2006, 331-332.
 • Kondor Béla művésszé avatásának vitája a Képzőművészeti Főiskolán. Jegyzőkönyv 1956-ból. In: Kondor Béla: Küszködni lettél. Vers, verspróza, próza. Szerk.: Győri János. Kortárs Kiadó, Budapest, 2006, 375-395: 382.
 • Hornyik Sándor: Az apokalipszis motorosa. Káosz és rendszer Kondor Béla világában. In: Forradalmár, próféta, melós. Kondor Béla művészete. Modem, Debrecen, 2012, 3-17.
 • Révész Emese: „Remélem, nem vagyok modern. Kondor Béláról töredékekben. Artmagazin, 2017/4, 20-26.
 • Neve korszakot jelöl. Tanulmányok Kondor Béla művészetéről. Szerk.: Horváth Gyöngyvér, Fertőszögi Péter, Marosvölgyi Gábor. Kogart, Budapest, 2017, 127-150.
 • Madár Mária: Kondor Béla diplomamunkája – jelenetek Dózsa György életéből. In: Szigorúan ellenőrzött nyomatok. A magyar sokszorosított grafika 1945-1961 között. Szerk.: Pataki Gábor. Miskolc, Miskolci Galéria, 2018, 152-169.
 • Horváth György: Adalékok Kondor Béla sorstörténetéhez. Művészettörténeti Értesítő, 2020/2-3, 171-255:6 179-180.
 • Gosztonyi Ferenc: Saját Cézanne. Németh Lajos Kondor Béláról: a kezdetekről (1956) és a következményekről. Ars Hungarica, 2020/4, 443-467: 452-458.

Rékassy Csaba

 • Supka Magdolna: Rékassy Csaba. In: Rékassy Csaba életmű-kiállítása. Szolnok, Damjanich János Múzeum, 1996, 7-13.

Gácsi Mihály

 • Egri Mária: Gácsi Mihály (1926-1987). Hermann Ottó Múzeum Évkönyve, Miskolc, 1989, 109-126.

Kovács Tamás

 • Kovács Tamás. Budapest, 2001.
 • Árkádiában éltem – Kovács Tamás képeiről. Magyar Szemle, 2016/5-6, 97-107.

Szabó Vladimir

 • Szabó Vladimir. Rajzok, rézkarcok, illusztrációk. Szerk.: Szabó Vladimirné, Kratochwill Mimi. Budapest, 1998.
 • Székely Gábor: Szabó Vladimir grafikai munkássága az 1930-as, 1940-es években. In: „Csak a lényeget rajzolta.” Szalay Lajos és nemzedéktársai 1932-1949. Szerk.: Bán András.  Miskolci Galéria, Miskolc, 2010, 35-47.

Gross Arnold

 • Révész Emese: A művészet kertje. Gross Arnold (1929-2015) művészete. Budapest, 2019.

Kass János

 • Varga Emőke: Kalitka és korona. Kass János illusztrációi. L’Harmattan, Budapest, 2008, 27-72;
 • Révész Emese. „Tanúja és krónikása vagyunk a korunknak.” Kass János művészete a 60-as években. Art Limes, 2015/3, 5-20. – Újra közölve: Uő: Mentés másként. Könyvillusztráció tegnapról mára. Tempevölgy, Balatonfüred, 2020, 242-263.
 • Képiró Ágnes: Az ember tragédiája. Kass János illusztrációi, a Kádár-korszak kiadáspolitikájának tükrében. In: Illusztráció – történetek- tanulmányok a magyar könyvillusztráció történetéből. Szerk.: Révész Emese. Tempevölgy, Balatonfüred, 2022, 139-150.

Bálint Endre

 • Vesztróczy Éva, Bálint Endre, az illusztrátor, Art Limes, 2010/3, 5–9.
 • Véri Dániel: A holokauszt és a zsidó identitás szimbolikus ábrázolásai (1939-1960). (Bálint Endre, Martyn Ferenc, major János és Maurer Dóra grafikái). In: Szigorúan ellenőrzött nyomatok… 40-69.
 • Kolozsváry Marianna: Bálint Endre. A nyolcadik templom. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2014.

Csernus Tibor

 • Hornyik Sándor: Az enyészat kultúrája? Csernus Tibor grafikai munkássága az ötvenes évektől a hatvanas évek elejéig. In: Szigorúan ellenőrzött nyomatok… 172-191.

Major János

 • Véri Dániel: A halottak élén. Major János világa. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 2013.

Maurer Dóra

 • Révész Emese: Nyomtatás – nyomhagyás. Maurer Dóra grafikai munkássága. In: Nyomtatás/nyomhagyás. Maurer Dóra grafikai munkássága 1957-1981. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Gáyor-Maurer Sumus Alapítvány, Budapest, 2018, 7-46.