2022 tavasz: 19-20. századi művészeti szeminárium

MÜV-420/RE

Időpont: 20200. tavasz, CS:10:00-11:30

Helyszín: 6-8 ép. I. emelet 110. Előadóterem (BM-1-110-01-12)

Emlékműszobrászat a 19-20. században

A köztéri szobrászat napjaink egyik legizgalmasabb kutatási területe, igazi interdiszciplináris mező, amely kiterjed a politikai kultuszok, közösségi rítusok, emlékezetpolitika területére éppúgy mint a művészeti intézményrendszer és szobrászattörténet témájára. A szeminárium során a 19. századi kezdetektől napjaink, olykor nagy vitákat kiváltó köztéri emlékmű állításokig foglalkozunk a témával. Az egyéni kutatások középpontjában egy-egy emlékmű áll. Lehetőség szerint a fontosabb klöztéri együtteseket (Kossuth tér, Szabadság tér) közösen is felkeressük.

Feldolgozott témák:

 • 1. Ferenczy István Mátyás-emlékmű tervei, 1840-1846
  • 2.  Izsó Miklós: Csokonai Vitéz Mihály, Debrecen, 1861
  • 3. Izsó Miklós, Huszár Adolf: Petőfi Sándor, 1882
  • 4. Stróbl Alajos: Arany János, 1886-1893
  • 5. Zala György. Ezredéves emlékmű
  • 6. Stróbl Alajos: István király szobra
  • 7. Fadrusz János kolozsvári Mátyás-szobra, 1906
  • 8. Erzsébet királyné szoborpályázat és Zala György Erzsébet-szobra
  • 9. Horvay János és Kisfaludy Stróbl Zsigmond Kossuth szobrai a Kossuth téren
  • 10. Kisfaludy Stróbl Zsigmond: Szabadság-szobor, 1948
  • 11. Pátzay Pál: Wallenberg-emlékmű, 1945-1948
  • 12. Marton László: József Attila-szobra a Kossuth téren, 1980n
  • 13. Jovánovics György: Az 1956-os forradalom mártírjainak emlékműve, 1992 Fiumei úti sírkert
  • 14. Párkányi Raab Péter: A német megszállás áldozatainak emlékműve, 2014 – és az ahhoz kapcsolódó vita

Irodalomjegyzék – Emlékműszobrászat

 • Pogány Ö. Gábor: Magyar szobrászat a tizenkilencedik század első felében. Budapest, 1939.
 • Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. (Statisztikai Közlemények). Budapest, é. n. [1934]
 • Medvey Lajos: Vezető Budapest szobrai megtekintéséhez. Budapest, 1939.
 • Budapest szobrai. Szerk.: Gádor Endre. Bev.: Lyka Károly. Budapest, 1955.
 • Kovalovszky Márta: Emlékműszobrászat. In: Művészet Magyarországon 1830-1870. I-II. Szerk.: Szabó Júlia, Széphelyi F. György. Kiállítási katalógus. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1981, 37-46.
 • Kovalovszky Márta: A képzeletbeli emlékmű. Művészettörténeti Értesítő, 1982. 1. szám, 29-33.
 • Sinkó Katalin: A nemzeti emlékmű és a nemzeti tudat változásai. Művészettörténeti Értesítő, 1983. 4. szám, 185-201.
 • Mazányi Judit: Emlékművek a századfordulón. In: Lélek és forma. Magyar művészet 1896-1914. Szerk.: Éri Gyöngyi, O. Jobbágyi Zsuzsa. Budapest, 1986, 31-35.
 • Budapest köztéri szobrai 1692-1945. Kiállítási katalógus, Budapest Galéria, Budapest, 1987.
 • Kovalovszky Márta: “Bronzba öntött halhatatlan.” A historizmus emlékműszobrászata. In: A historizmus művészete Magyarországon. Művészettörténeti tanulmányok. Szerk.: Zádor Anna. Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Intézet, Budapest, 1993, 79-98.
 • Tímár Árpád: Vita Ferenczy István Mátyás-emlékmű tervéről. Ars Hungarica, 1993. 2. szám, 163-202.
 • Telesko, Werner: Der Denkmalskult im 19. Jahrhundert. In: Der Traum von Glück. Die Kunst des Historismus in Europa.Szerk.: Hermann Fillitz, Werner Telesko. Kiállítási katalógus. Akademie der Bildenden Künste, Bécs, 1996, 251-256.
 • Szücs György: Ars memoriae, ars obliviendi. Emlékművek térben és időben. In. Történelem – Kép. Szemelvények múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon. Kiállítási katalógus, Szerk.: Sinkó Katalin, Mikó Árpád, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2000, 689-694.
 • Potó János: Az emlékeztetés helyei. Emlékművek és politika. Osiris, Budapest, 2003.
 • Gerő András: Képzelt történelem. Fejezetek a magyar szimbolikus politika XIX-XX. századi történetéből. Eötvös, Budapest, 2004.

Kultusztörténet

 • Irodalom és kultuszképződés. Szerk.: Dávidházi Péter, Tverdota György. Irodalomtörténeti Közlemények 1990/3, különszám
 • Kultuszok és kultuszhelyek. Szerk.: Sz. Kürti Katalin. Budapesti Negyed, 1994/1, különszám
 • Tények és legendák – Tárgyak és ereklyék. Szerk.: Kalla Zsuzsa. Budapest, 1994
 • Kegyelet és irodalom. Kultusztörténeti tanulmányok. Szerk.: Kalla Zsuzsa. Budapest, 1997
 • Praznovszky Mihály: “A szellemdiadal ünnepei.” A magyar irodalom kultikus szokásrendje a XIX. század közepén. Budapest, 1998.
 • Az irodalom ünnepei. Kultusztörténeti tanulmányok. Szerk.: Kalla Zsuzsa. Budapest, 2000. (301-321.: A magyarországi kultuszkutatás válogatott bibliográfiája 1970-2000.)
 • Az irodalmi kultuszkutatás kézikönyve. Szerk.: Takáts József. Kijárat, Budapest, 2003.
 • Kultusz, mű, identitás. Kultusztörténeti tanulmányok 4. Szerk.: Kalla Zsuzsa, Takáts József, Tverdota György. Budapest, 2005. (324-375.: A magyarországi kultuszkutatás válogatott bibliográfiája)